1 2 3 4

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2558

 

Download ใบรายงานตัว 

Download คู่มือรับทุน ปริญญาเอกในประเทศ, ปริญญาเอกร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ 

Download สัญญารับทุน ปริญญาเอกในประเทศ 

Download สัญญารับทุน ปริญญาเอกร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ 

Download สัญญาค้ำประกัน 


Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ จังหวัดชายแดน 
               
ภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558 

Download  คู่มือสมัครรับทุน ปี 2558

Download ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ
                 สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.  ทุนปริญญาเอกในประเทศ 
     
Download หลักเกณฑ์การขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ
                      และปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ ปี 2558
   
 Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกในประเทศ ปี 2558
     
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกร่วมใน - ต่างประเทศ ปี 2558

2.  ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ
     
Download หลักเกณฑ์การขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศ ปี 2558
     
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปี 2558
     **  Download รายชื่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ประสานงานโครงการฯ
     **  Download ปฏิทินการจัดสรรทุน ปี 2558
     **
 Download ขั้นตอนการสมัครทุน ปี 2558

 

* ผู้สมัคร สามารถสมัครได้เพียงทุนเดียวเท่านั้น 

***************************************************
   

 

 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  

เร่งวางมาตรการสกัดทุจริตในมหา’ลัย

เร่งวางมาตรการสกัดทุจริตในมหา’ลัย
„"ธีระเกียรติ" ถก สตง.-ดีเอสไอ-ป.ป.ช.หามาตรการทางกฎหมายสกัดทุจริตภายในมหาวิทยาลัย สร้างหลักธรรมาภิบาลในวงการอุดมศึกษา“

ขอเชิญอ่านอนุสารอุดมศึกษา เดือนตุลาคม 2558

อนุสารอุดมศึกษา issue 448 เอกสารเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 41 ฉบับที่ 448 ประจำเดือนตุลาคม 2558

OHEC Newsletter

OHEC Newsletter ปีที่ 7 ฉบับที่ 291 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2558

กฎ ก.พ.อ

กฎ ก.พ.อ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2558

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้รับทุนปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

© Copyright 2010. www.research.mua.go.th/ssr   Powered by ManNeo.com

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:\Temp) in Unknown on line 0